Privacy beleid

Van toepassing sinds 20 april 2018 laatst bijwerkt

op 24 april 2018

 

De Keyzer, gevestigd in de Industrielaan 55 8930 Menen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.dekeyzer.be - Industrielaan 55 8930 Menen -+3256521340 - info@dekeyzer.be

 

De Keyzer stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan De Keyzer. Tijdens uw interactie met De Keyzer kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer). Dit zijn uw "persoonsgegevens".

 

In deze verklaring ("Privacyverklaring") wordt het volgende uiteengezet:


1. Reikwijdte en aanvaarding
2. Door De Keyzer verzamelde persoonsgegevens
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
4. Waarom De Keyzer persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt
5. Op welke juridische basis berust de verwerking van uw persoonsgegevens ?
6. Delen van persoonsgegevens door De Keyzer
7. Geautomatiseerde besluitvorming
8. Uw rechten
9. Veiligheid en bewaren van gegevens
10. Hoe contact opnemen

 

1.    Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring


Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden.
Door gebruik te maken van de De Keyzer sites (zie definitie hieronder) of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de De Keyzer sites (zie definitie hieronder) en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

 

De Keyzer behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

 

2. Door De Keyzer verzamelde persoonsgegevens


De Keyzer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

 

De Keyzer kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

 

- Online en elektronische interacties met ons, onder andere via websites van De Keyzer, mobiele applicaties, sms-programma’s of "branded" pagina's of applicaties van De Keyzer op sociale netwerken van derden (zoals Facebook) (De Keyzer sites);

 

- Offline interacties met ons, onder andere via gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden en contacten via de klantendienst van  De Keyzer; en

 

- Uw interactie met online gerichte inhoud (zoals advertenties) die door De Keyzer, wordt aangeboden via applicaties.

 

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 

Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die De Keyzer nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw voor en- achternaam, thuis-, werf-, of e-mailadres, en telefoonnummer);

 

Demografische informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie), favoriete producten, en informatie over uw gezin of levensstijl;  
Betaalinformatie, onder andere om aankopen te doen (zoals bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, vervaldatum, factuuradres);

 

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren bij De Keyzer (zoals login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en veiligheidsvraag en -antwoord);

Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met De Keyzer over uw ervaring met De Keyzer producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met De Keyzer producten); en
Inhoud die door de consument is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto's, video's en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met De Keyzer (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar een De Keyzer site.

 

2.2  Gegevens die we verzamelen wanneer u een De Keyzer site gebruikt.

Wij registreren uitsluitend persoonsgegevens die u ons ter beschikking wilt stellen of die noodzakelijk zijn om u onze diensten te kunnen verlenen. Wij registreren persoonsgegevens zoals naam, adres en e-mailadres alsmede informatie zoals cookies, verbindings- en systeeminformatie, die geen persoonsspecifieke gegevens bevat.

 

De Keyzer gebruikt alleen technische en functionele cookies (of vergelijkbare technieken), en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over deze technologieën en uw rechten in dit verband.
De Keyzer kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals "Facebook Connect" of "Facebook Like". Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de De Keyzer sites, onder andere met het oog op de organisatie van wedstrijden en om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden.

Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat De Keyzer bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die De Keyzer over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dekeyzer.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

4. Waarom De Keyzer persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt
 

De Keyzer verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. De Keyzer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Indien u ons een toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt gegeven, worden deze gegevens bovendien gebruikt voor de in de betreffende toestemming genoemde doeleinden. Uw toestemming hiervoor kunt u te allen tijde naar de toekomst toe herroepen.

 

De Keyzer kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 

Onderhoud van uw account: om uw accounts bij De Keyzer te creëren en te onderhouden.


De verzending van nieuwsbrief en/of reclamefolder, het toezenden van marketing-mails of productmonsters.

 

Het afhandelen van uw betaling.

 

Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder te kunnen antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback te kunnen geven over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief, telefoon en online chat.

 

Betrokkenheid van de consument: om u actiever te betrekken bij onze producten en diensten, of u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Het kan daarbij gaan om het gebruik of de publicatie van inhoud die door de consument is gegenereerd.

 

Websites: om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website; We willen het gebruik van onze reclamemiddelen (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) en het bezoek aan onze websites graag zo consumentenvriendelijk en individueel mogelijk vormgeven. Daarbij behulpzaam is voor ons automatisch aangemaakte en door u toegezonden informatie, om voor u individuele en passende informatie te kunnen leveren. Bij deze informatie gaat het o.a. om „technische gegevens“ (bijv. IP-adres, het besturingssysteem, browser), datum en tijdstip van het bezoek aan onze website en „gegevens over uw (koop-) gedrag“ (servicegeschiedenis, bestelgeschiedenis, door u bekeken recepten en producten). Deze gegevens gebruiken we in gepseudonimiseerde vorm met als doel het optimaliseren van onze De Keyzer-websites. De analyse van deze informatie maakt het ons verder mogelijk om onze digitale aanbiedingen (bijvoorbeeld e-mails) te optimaliseren en met u zo individueel mogelijk te communiceren. Daarmee willen we bereiken dat u alleen die informatie ontvangt, waarvoor u zich ook echt interesseert.

 

Producten: om de producten van De Keyzer te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, informatie over consumentenprofilering en consumentenfeedback.
Reclameberichten: om reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over De Keyzer, zijn producten en diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en via de post. Als u zich opgeeft om sms-berichten te ontvangen, is het beleid van uw mobiele serviceprovider voor het ontvangen van sms-berichten van toepassing, waarvoor kosten kunnen worden aangerekend.

 

Andere specifieke doeleinden

 

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de De Keyzer sites, om demografische studies of audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek.

 

5. Op welke juridische basis berust de verwerking van uw persoonsgegevens?


Als u informatie over onze producten aanvraagt, een prijsaanvraag doet of een product bij ons bestelt, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk, om uw aanvraag of bestelling verder te kunnen verwerken of afhandelen en u te informeren over de status ervan. Zonder het verzamelen en verwerken van uw bijbehorende gegevens kan De Keyzer uw aanvraag of bestelling niet verder verwerken noch afhandelen. 


6. Delen van persoonsgegevens door De Keyzer


De Keyzer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

De Keyzer kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:


6.1 Verwante bedrijven
De Keyzer kan uw persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken, klachtenbehandeling, … ) meedelen aan zijn verwante bedrijven of dochterondernemingen.

 

6.2 Dienstverleners
De Keyzer kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens De Keyzer, met inbegrip van het aanbieden van de De Keyzer sites en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
De Keyzer eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen,  dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

6.3 Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht

De Keyzer kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als De Keyzer te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van De Keyzer door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van De Keyzer wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

 

7. Geautomatiseerde besluitvorming


De Keyzer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Keyzer) tussen zit. 

 

8.    Uw rechten

 

8.1 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

U hebt het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten over De Keyzer en kunt dat doen door:

 

(a) de instructies te volgen in het betreffende reclamebericht;

 

(b) met ons contact op te nemen .

 

Merk op dat zelfs als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van De Keyzer kunt ontvangen, zoals bestellingsbevestigingen en berichten over uw accountactiviteiten (zoals accountbevestigingen en wachtwoordwijzigingen).

 

8.2 Toegang en rechtzetting
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Keyzer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekeyzer.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, is een telefonische informatie of bewerking wegens gebrek aan eenduidige identificatie helaas niet mogelijk. Daarom vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

De Keyzer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

 

9.    Veiligheid en bewaren van gegevens


9.1 Gegevensbeveiliging
De Keyzer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij treffen alle noodzakelijke maatregelen om de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens te beschermen en de geldende nationale en Europese wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te allen tijde na te komen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice per mail op info@dekeyzer.be of per post op het volgend adres : De Keyzer bvba, tav klantenservice, Industrielaan 55, 8930 Menen.

 

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft De Keyzer een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:
Beveiligde bedrijfsomgeving: De Keyzer slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van De Keyzer op "need-to-know"-basis. De Keyzer volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard. Bovendien neemt De Keyzer ter bescherming van uw persoonsgegevens de vereiste maatregelen om toegang door onbevoegden te voorkomen. Alle medewerkers van De Keyzer zijn ertoe verplicht de voorwaarden inzake de bescherming persoonsgegevens van De Keyzer op te volgen.
Eventueel hebben daarnaast geautoriseerde medewerkers van onze providers, die in opdracht van het betreffende bedrijf van De Keyzer de gegevens verwerken, toegang tot deze gegevens. Voor dat geval heeft De Keyzer met de provider een zogenaamde "Overeenkomst inzake de verwerking van gegevens" gesloten, waarmee de provider het bewaren van de vertrouwelijkheid en de bescherming van de persoonsgegevens heeft gegarandeerd.
Versleuteling van betaalgegevens: De Keyzer maakt gebruik van versleuteling die standaard in de sector wordt toegepast om gevoelige financiële informatie te beschermen, zoals kredietkaartgegevens die over het internet worden verstuurd (bv. wanneer u betalingen doet in een webshop van De Keyzer).
Voorafgaande authenticatie voor accounttoegang: De Keyzer verifieert de identiteit van zijn geregistreerde consumenten (login-ID en wachtwoord) alvorens ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun account. De bedoeling hiervan is toegang door onbevoegden te voorkomen.
Merk op dat deze beveiligingen niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen, zoals community-websites.

 

9.2 Bewaring
De Keyzer zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Het opslaan gebeurt daarbij zo lang als dit voor het doel waarvoor u ons uw gegevens heeft toegezonden dan wel voor het naleven van wettelijke regelingen (bijvoorbeeld wettelijke bewaringsverplichtingen) noodzakelijk is. Indien u ons uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden hebt gegeven, betekent dit dat uw gegevens worden opgeslagen voor de duur, gedurende welke De Keyzer marketingactiviteiten ontplooit of tot u uw toestemming herroept. Uw eventueel verleende toestemming voor het ontvangen van reclame kunt u te allen tijde met werking naar de toekomst toe herroepen.

 

10.    Contact opnemen


De Keyzer treedt op als "verantwoordelijke voor de verwerking" voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring.  Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop De Keyzer persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:
Telefoon op +32 (0)56 52 13 40
E-mail naar info@dekeyzer.be
Brief naar De Keyzer bvba, Consumentendienst, Industrielaan 55, 8930 Menen
 

 

 

MENEN | ROESELARE

SIJSELE SINT-MARTENS-LATEM

ZINGEM | BOORTMEERBEEK 

info@dekeyzer.be | +32 56 52 13 40